หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 3A ภาคการศึกษาที่ 2/2564

[ กลับหน้าหลัก ]6423AA01 : การศึกษาและพัฒนาเทมเพลตของสัญญาณกล้ามเนื้อสำหรับท่าทางกายภาพบำบัด
6423AA02 : อุปกรณ์ตรวจจับท่าทางการนอนของผู้ป่วยติดเตียง
6423AA03 : การศึกษาระบบระบุตัวตนจากคลื่นไฟฟ้าสมองโดยใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก
6423AA04 : แบบจำลองการรู้จำเสียงสำหรับควบคุมวีลแชร์
6423AA05 : ระบบติดตามการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียผ่านระบบ Cloud-base IoT
6423AB01 : ตู้ปลาอัจฉริยะควบคุมด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
6423AB02 : ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านร่วมกับการแจ้งเตือนผ่านไลน์
6423AB03 : การจำลองระบบแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าโดยดาวเทียม Quasi-Zenith (QZSS)
6423AB04 : อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น
6423AB05 : การออกแบบการจำลอง Low Level System ด้วยการทำงานของ FPGA ร่วมกับเซนเซอร์
6423AB06 : การศึกษาการเชื่อมโยงแบบ star สำหรับอุปกรณ์ IoT (Internet of thing)
6423AB07 : นวัตกรรมหน้ากากเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
6423AB08 : ระบบตรวจจับและป้องกันไฟป่าโดยใช้ Zigbee
6423AB09 : นวัตกรรมโรงเรือนปลูกสตรอว์เบอร์รีระบบปิด
6423AB10 : การศึกษาออกแบบและสร้างสายอากาศสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับการประยุกต์ใช้แถบกว้างยิ่ง
6423AB11 : การจำลองและการวัดของการหาตำแหน่งด้วยโครงข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายที่ความถี่ 5.8 กิกะเฮิรตซ์
6423AC01 : ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร
6423AC02 : ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวนจีเอ็นเอสเอสที่ควบคุมด้วย GUI
6423AC03 : คลาวด์ส่วนตัวสำหรับให้บริการ IaaS
6423AC04 : ตู้ปลาอัจฉริยะ
6423AC05 : การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการสั่งการด้วยเสียงและ Blynk
6423AC06 : ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน
6423AC07 : การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเสริมกำลังบน FPGA
6423AD01 : ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิดที่ถูกกักตัวภายในบริเวณหนึ่ง
6423AD02 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาอิเล็กโทรลิซิสโดยใช้ต้นทุนต่ำ
6423AD03 : เครื่องสำรองออกซิเจน
6423AD04 : ระบบการติดตามและระบุตำแหน่งยานพาหนะ
6423AD05 : กูเกิลแอสซิสแทนต์ควบคุมการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย ESP32
6423AD06 : แอปพลิเคชันควบคุมกระดิ่งประตูบ้านออนไลน์
6423AD07 : การออกแบบ TC Synchronization and channel coding ใน CCSDS

หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 4A ภาคการศึกษาที่ 2/25646414AA01 : การออกแบบและสร้างโมบายแอปพลิเคชันสำหรับทดสอบการได้ยินและเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
6414AA02 : อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อควบคุมแขนกลด้วยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจากสมอง
6414AA03 : เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
6414AA04 : ระบบการจัดการคลาวด์คิทเช่นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
6414AA05 : เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วที่มีการส่งสัญญาณด้วยบลูทูธ
6414AA06 : ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อควบคุมการเข้าออกประตูโดยใช้บัตรประชาชน
6414AB01 : ราวตากผ้าอัตโนมัติ
6414AB02 : การศึกษาทดลองของการหาตำแหน่งโครงข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์บนพื้นฐาน IEEE 802.15.4j
6414AB03 : ระบบติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลสนาม
6414AB04 : ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้นั่งหลังค่อมเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
6414AB05 : ระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเทียมในระดับวงโคจรต่ำ
6414AB06 : การศึกษาของการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณวิทยุอิมพัลส์โดยใช้เทคนิคการเกตเวลา
6414AB07 : รถส่งเวชภัณฑ์อัตโนมัติ
6414AB08 : ระบบสังเกตการณ์การควบคุมโรงเรือนกระบองเพชร
6414AB09 : การศึกษาทดลองวัดของการหาตำแหน่งภายนอกอาคารโดยใช้สัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลมาตรฐาน DVB-T2 ด้วยอัลกอริทึมแบบคลีน
6414AB10 : ระบบติดตามอาการขั้นพื้นฐานสำหรับการรักษาด้วยตนเองที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
6414AB11 : แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6414AB12 : อุปกรณ์ช่วยเหลือการข้ามถนนสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
6414AB13 : การประเมินผลทดลองวัดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการตรวจจับดิสชาร์จบางส่วน
6414AB14 : โปรแกรมประยุกต์การพิสูจน์เอกลักษณ์จระเข้โดยใช้การประมวลผลภาพ
6414AB15 : โปรแกรมประยุกต์การระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยสัญญาณ RSSI จากเทคโนโลยี IoT
6414AC01 : การพัฒนาระบบบนชิปของรหัสพาริตีเช็กความหนาแน่นต่ำสำหรับมาตรฐาน CCSDS
6414AC02 : ระบบควบคุมการเกษตรอัตโนมัติ
6414AC03 : ระบบติดตามผู้ป่วยและสนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วย
6414AC04 : กล้องวงจรปิดโครงข่ายแบบ Mesh
6414AC05 : ระบบสั่งการด้วยเสียง
6414AC06 : ระบบจ่ายเงินและตรวจสอบการจอดรถชิดขอบถนนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
6414AC07 : แบบจำลองการสูญเสียการแพร่กระจายคลื่นในกรุงเทพมหานคร
6414AD01 : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับอัตโนมัติต้นทุนต่ำ
6414AD02 : การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การสร้างภาพจากความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้ต้นทุนต่ำ
6414AD03 : การออกแบบระบบสื่อสาร QPSK ด้วย Software-Defined Radio (SDR)
6414AD04 : ระบบยืนยันตัวตนภายในอาคารโดยใช้สัญญาณบลูทูธ
6414AD05 : ที่นอนพลิกตะแคงผู้ป่วยอัมพาตอัตโนมัติต้นทุนต่ำ