หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 4A ภาคการศึกษาที่ 1/2564

[ กลับหน้าหลัก ]


วิชาโครงงาน
6414AA01 : การออกแบบและสร้างโมบายแอปพลิเคชันสำหรับทดสอบการได้ยินและเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
6414AA02 : อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อควบคุมแขนกลด้วยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจากสมอง
6414AA03 : เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
6414AA04 : ระบบการจัดการคลาวด์คิทเช่นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
6414AA05 : เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วที่มีการส่งสัญญาณด้วยบลูทูธ
6414AA06 : ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อควบคุมการเข้าออกประตูโดยใช้บัตรประชาชน
6414AB01 : ราวตากผ้าอัตโนมัติ
6414AB02 : การศึกษาทดลองของการหาตำแหน่งโครงข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์บนพื้นฐาน IEEE 802.15.4j
6414AB03 : ระบบติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลสนาม
6414AB04 : ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้นั่งหลังค่อมเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
6414AB05 : ระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเทียมในระดับวงโคจรต่ำ
6414AB06 : การศึกษาของการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณวิทยุอิมพัลส์โดยใช้เทคนิคการเกตเวลา
6414AB07 : รถส่งเวชภัณฑ์อัตโนมัติ
6414AB08 : ระบบสังเกตการณ์การควบคุมโรงเรือนกระบองเพชร
6414AB09 : การศึกษาทดลองวัดของการหาตำแหน่งภายนอกอาคารโดยใช้สัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลมาตรฐาน DVB-T2 ด้วยอัลกอริทึมแบบคลีน
6414AB10 : ระบบติดตามอาการขั้นพื้นฐานสำหรับการรักษาด้วยตนเองที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
6414AB11 : แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6414AB12 : อุปกรณ์ช่วยเหลือการข้ามถนนสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
6414AB13 : การประเมินผลทดลองวัดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการตรวจจับดิสชาร์จบางส่วน
6414AB14 : โปรแกรมประยุกต์การพิสูจน์เอกลักษณ์จระเข้โดยใช้การประมวลผลภาพ
6414AB15 : โปรแกรมประยุกต์การระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยสัญญาณ RSSI จากเทคโนโลยี IoT
6414AC01 : การพัฒนาระบบบนชิปของรหัสพาริตีเช็กความหนาแน่นต่ำสำหรับมาตรฐาน CCSDS
6414AC02 : ระบบควบคุมการเกษตรอัตโนมัติ
6414AC03 : ระบบติดตามผู้ป่วยและสนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วย
6414AC04 : กล้องวงจรปิดโครงข่ายแบบ Mesh
6414AC05 : ระบบสั่งการด้วยเสียง
6414AC06 : ระบบจ่ายเงินและตรวจสอบการจอดรถชิดขอบถนนด้วยเว็บแอพพลิเคชัน
6414AC07 : แบบจำลองการสูญเสียการแพร่กระจายคลื่นในกรุงเทพมหานคร
6414AD01 : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับอัตโนมัติต้นทุนต่ำ
6414AD02 : การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การสร้างภาพจากความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้ต้นทุนต่ำ
6414AD03 : การออกแบบระบบสื่อสาร QPSK ด้วย Software-Defined Radio (SDR)
6414AD04 : ระบบยืนยันตัวตนภายในอาคารโดยใช้สัญญาณบลูทูธ
6414AD05 : ที่นอนพลิกตะแคงผู้ป่วยอัมพาตอัตโนมัติต้นทุนต่ำ


โครงงานในสหกิจศึกษา
6414CB01 : ระบบตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าส าหรับศูนย์ข้อมูล
6414CB02 : ตัวสร้างอุปสรรคการทำงานในระบบเน็ตเวิร์คระหว่าง SD-WAN และ ISP
6414CB03 : ระบบการถ่ายโอนและจัดการข้อมูลโดยใช้ RPA และแดชบอร์ดตามเวลาจริง
6414CC01 : ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6414CC02 : ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีแบบแถบกว้างยิ่ง
6414CC03 : ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการตัดสินประกอบอาชีพ
6414CC04 : การออกแบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรขนาดเล็ก