หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 3A ภาคการศึกษาที่ 2/2563

[ กลับหน้าหลัก ]


A632301 : ระบบวินิจฉัยโรคเบื้องต้นระยะไกลจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
A632302 : การประมวลผลภาพสำหรับควบคุมสัญญาณไฟจราจร
A632303 : ระบบดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะที่ 1
A632304 : อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจากสมอง
A632305 : การประเมินความเซื่องซึมโดยใช้จังหวะของการกระพริบตา
A632306 : การวัดความเร็วรถยนต์ด้วยวิธีการวัดแรงสั่นสะเทือนในอากาศและพื้นดิน
A632307 : การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบดิจิทัลสำหรับเครื่องช่วยฟังแบบดิจิทัล
A632308 : การสร้างวงจรดิจิตอลกรองความถี่ด้วยFPGA
B632301 : ระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเทียมในระดับวงโคจรต่ำ
B632302 : ระบบตรวจวัดสัญญาณบีคอน(ดาวเทียม)เพื่อใช้กับเซนเซอร์ภาคพื้นดินอัจฉริยะ
B632303 : ระบบจองคิวในโรงพยาบาลโดยเทคโนโลยีบีคอน
B632304 : เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
B632305 : สายอากาศแผ่นไมโครสตริปสำหรับการทดสอบดิสชาร์จบางส่วนในหม้อแปลงไฟฟ้า
B632306 : ระบบตรวจสอบผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก
B632307 : การศึกษาทดลองแบบจำลองการส่งผ่านบนร่างกายมนุษย์สำหรับโครงข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์
B632308 : การหาตำเเหน่งไร้สาย 5.8 GHz ด้วยอัลกอริธึมเเบบคลีน
B632309 : ระบบตรวจและจัดการมลพิษทางอากาศ
B632310 : อุปกรณ์ตรวจจับจุดอับสายตาเพื่อผู้ใช้จักรยานยนต์
C632301 : การพัฒนาอุปกรณ์ FPGA ของรหัสแอลดีพีซีสำหรับมาตรฐาน IEEE 802.11
C632302 : ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการซื้อขายหุ้นแบบอัตโนมัต
C632303 : เครื่องรับสัญญาณจีเอ็นเอสเอสชนิดหนึ่งความถี่ด้วยเทคโนโลยีเอสดีอาร์
C632304 : เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
C632305 : การยืนยันตัวตนผ่านเสียง
C632306 : การตรวจสอบสมาชิกด้วยการใช้เครื่องอ่านสมาร์ตชิปโดยแสดงผลบนเว็บไซต์
C632307 : การสร้างไพรเวทคลาวด์เพื่อใช้เป็นระบบรองรับการจำลองและสร้างเครือข่ายบนคลาวด์
C632308 : ระบบประเมินการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยี RTK
D632301 : ระบบจดจำสินค้าสำหรับรถเข็นอัจฉริยะ
D632302 : ระบบตรวจวัดคลื่นสมองผ่านระบบเครื่อข่ายลอรา
D632303 : แอพพลิเคชั่นแสดงตำแหน่งที่จอดรถโดยใช้ Beacon
D632304 : ระบบรักษาความปลอดภัยไร้สายโดยใช้ LoRaWAN
D632305 : โคมไฟถนนอัจฉริยะประหยัดพลังงาน
D632306 : การศึกษาสัญญาณดาวน์ลิงค์ LTE ด้วยซอฟต์แวร์ GNU Radio
D632307 : เครื่องสแกนบาร์โค้ดสั่งอาหาร
D632308 : ระบบแจ้งข้อมูลสินค้าในร้านค้าโดยใช้ Application และ Beacon
D632309 : การแจ้งเตือนการออกนอกพื้นที่กักตั? โดยการใช้ WiFi coverage
D632310 : การระบุตำแหน่ง โดยใช้ ESP-32 ผ่าน WiFi และ Bluetooth

หัวข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 4A ภาคการศึกษาที่ 2/2563

[ กลับหน้าหลัก ]

A631401 : ระบบแจกงานและจัดการทรัพยากร
A631402 : ระบบดูแลสุขภาพนักเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลวิถีใหม่
A631403 : เครื่องแจกและจัดการหน้ากากอนามัย
A631404 : ระบบระบุตำแหน่งด้วยตัวกรองคาลมานที่อาศัยความเร็วจาก OBD และทิศทางจากแมกนีโตมิเตอร์
A631405 : การประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอลในระบบเวลาจริงและการประยุกต์ใช้งานบนบอร์ด STM32F769I และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
A631406 : ระบบรู้จำยานพาหนะอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้งาน
A631407 : ระบบระบตำแหน่งของวิทยุสื่อสารโดยใช้เทคนิคการถอดรหัส FSK ด้วย SAGC
B631401 : สายอากาศสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล มาตรฐาน DVB-T2
B631402 : สายอากาศแถบกว้างสำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์มาตรฐาน IEEE 802.15.6
B631403 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี LIDAR ในการสร้างแผนที่จำลองในลักษณะสามมิติ
B631404 : โปรแกรมประยุกต์การวัดความเข้มสัญญาณของบีคอนสำหรับการหาตำแหน่งแบบฟิงเกอร์พรินติง
B631405 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบีคอนสำหรับการขายหน้าร้าน
B631406 : ระบบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
B631407 : เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
B631408 : โต๊ะทำงานมหัศจรรย์กำลังงานไร้สาย
B631409 : แบบจำลองโรเวอร์เพื่อใช้ในภารกิจสำรวจดาวอังคาร
B631410 : ระบบจัดการผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในที่พักอาศัย
B631411 : หุ่นยนต์สำหรับโรงพยาบาลโดยใช้สัญญาณบีแอลอีจากการระบุตำแหน่งภายในอาคาร
C631401 : ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสหกรรม
C631402 : ระบบคัดกรองทางคลีนิกเบื้องต้น
C631403 : ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำนายพื้นที่ครอบคลุมในโครงข่ายสื่อสารไร้สาย
C631404 : ระบบสังเกตการณ์และประมวลผลข้อมูล ADS-B ในภูมิภาคอาเซียน
C631405 : เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
C631406 : ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวนจีเอ็นเอสเอส
C631407 : ระบบการทำนายสภาพอวกาศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริเวณประเทศไทย
D631401 : ระบบตรวจนับจำนวนคนโดยใช้การวิเคราะห์วิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์
D631402 : รีโมทคอนโทรลผ่านการตรวจจับการเคลื่อนที่ของดวงตา
D631403 : ระบบติดตามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
D631404 : ระบบจัดการสำหรับโรงเลี้ยงไก่เนื้อ
D631405 : ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและหุ้น
D631406 : เครื่องทดสอบสมรรถภาพการเคลื่อนที่ของนักกีฬาแบดมินตันแบบโปรแกรมได้
D631407 : แอปพลิเคชันสำหรับรับชมผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
D631408 : ระบบป้องกันการวางระเบิดจากยานพาหนะต้องสงสัย